Inscripcions per a l´Escola Esportiva Municipal i Programes Esportius d´Adults

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alcàsser informa:

  • El proper Dilluns dia 3 d’Agost s’obrin les inscripcions tant a les escoles esportives municipals com per al gimnàs i els programes esportius per adults.
  • Donat les circumstàncies sanitàries en les quals ens trobem, les inscripcions preferentment seran telemàtiques en: http://esports.alcasser.es

1. Donar-se d’alta com usuari. (Confirmar alta al correu que el sistema t’envia)

2. Inscriure’s al programa amb les vostres dades personals i polsar a guardar.

3. Anar a la pàgina d’inici, posar DNI i contrasenya per accedir a la pàgina de la inscripció.

4. Polsar a la dreta, nova inscripció.

5. Polsar grup que es vol inscriure’s i donar-li al botó de següent.

6. Confirmar la inscripció.

7. Imprimir si es vol el justificant de inscripció.(Pagament serà domiciliat al mes d’Octubre si tot va bé)

  • Per a les persones que per falta de recursos informàtics (internet, ordenador, mail) que no pugueu fer la inscripció telemàtica, podreu realitzar-la en horari: 10:00 a 13:00 i de 17:30 a 20:00 hores de Dilluns a Divendres, a la consergeria del poliesportiu (Plalesa).

 

  • Els interessats hauran de realitzar les inscripcions, abans del 31 de Agost, després d’aquesta data no es pot garantir que queden places lliures en la modalitat escollida.

 

  • Els usuaris inscrits en dos o més activitats, així com els membres d’una mateixa unitat familiar, (germans/es en una escola esportiva o adults >18 per a programes esportius) obtindran els següents descomptes: un 25% de descompte el segon membre/activitat i un 50% els tercers i següents membres/activitats, per aquestes casuístiques s’haurà de cridar i informar al  96 123 17 17 (telèfon poliesportiu), per a que et facen el descompte. També es pot cridar per telèfon per si es vol que la quota no siga única i fer el pagament en dues vegades, el 50% en Octubre i l’altre 50% en Gener de 2021.

 

  • A més, si compleix alguns dels requisits per obtindre Bonificacions de la taxa (ordenança 20 OFRTAE), s’haurà de facilitar la documentació junt a la sol·licitud de bonificacions per a la taxa de les escoles esportives i programes d’adults per registre d’entrada de l’Ajuntament, que la podreu trobar a la pàgina: https://www.alcasser.es/va/pagina/area-desports.  En aquesta pàgina, també podeu trobar tant el Reglament d’ús de les instal·lacions esportives com el Reglament de l’Escola Municipal d’Alcàsser i l’ordenança fiscal reguladora 20 de la taxa activitats esportives.

 

  • Més informació al díptic següent:

    Triptic Activitats Esportives 2020 2021