Beques Menjador Escola Infantil Municipal 2020 - 2021

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcàsser informa:
 
El Termini: de presentació de les sol.licituds de beques de menjador serà des del 17 de juliol fins el 18 d'agost de 2020. 

Lloc: Serveis Socials. 

Horari: de 09:00 a 14:00h.

* Documentació a presentar: 

- Sol.licitud. 
- Fotocopia del DNI. 
- Llibre de família o certificat de convivència. 
- Fotocopia última declaració IRPF.
- Informe vida laboral.
- Certificat renda mínima d'inclusió (si és el cas).
- Certificat de rebre pensió (si és el cas).
- Certificat del SERVEF de situació d'atur (si és el cas).
- Justificant de situació familiar especial (si és el cas).